Nội dung tìm:
Tổng số: 21
Số ký hiệu Trích yếu nội dung Tập tin đính kèm
Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về Luật Nhà ở số 65/2014/QH13
Nghị định số 126/2014/ NĐ-CP
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình 
Nghị định 83/2010/NĐ-CP
Về đăng ký giao dịch bảo đảm
Thông tư số 115/2015/TTLT-BTC-BTP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP
Thông tư số 06/2015/T-BTP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng  
Nghị định số 76/2015/NĐ-CP
Quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Kinh doanh bất động sản.
Luật số 66/2014
kinh doanh bất động sản.
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD
Hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.
Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNM
Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm. 
Luật số 52/2014/QH13
Luật hôn nhân và gia đình
Thông tư số 23/2014-BTNMT
Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
Nghị định số 43/2013/NĐ-CP
Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13
Luật số 45/2013-QH13
Luật đất đai.
Danh sách các nước, giấy tờ miễn HPH
Danh sách các nước và loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự khi sử dụng tại Việt Nam
Công văn số 4800/BTP-BTTP
V/v công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.
Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP
Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng
Nghị định số 67/2015/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP
Nghị định số 110/2013/NĐ-CP
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP
Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Nghị định số 29/2015/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
Đầu | 1 | 2 | Cuối

Văn bản pháp luật

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện trang thông tin điện tử hội công chứng viên thành phố Cần Thơ như thế nào?