Nội dung tìm:
Tổng số: 96
Số ký hiệu Trích yếu nội dung Tập tin đính kèm
QC
Quy chế 38 phối hợp quản lý về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
17/HCCV
Cung cấp thông tin  phục vụ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ 2
13/GM-HCCV
HỌP BAN CHẤP HÀNH VÀ CÁC TỔ CHỨC CÔNG CHỨNG VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG CHỨNG UCHI
27/KH-HCCV
Hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021
30/GTT-HCCV
GIẤY TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2015-2020
24/TB-CCV
Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ
CV 23/HCCV
Về việc phản ánh việc sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng (UCHI) 
CV76/HHCCVVN-BTV
Về việc công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm
Dự thảo Nội quy Hội công chứng viên th
Dự thảo Nội quy Hội công chứng viên thành phố Cần Thơ
61/HHCCVVN-BTV
V/v chấn chỉnh công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm
59/TB-HHCCVVN
V/v Chung tay ủng hộ dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19)
60/HHCCVVN
V/v tổ chức Đại hội bất thường Hội công chứng viên các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. 
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG CH
26/HCCV
V/v đề nghị thành lập chi bộ Hội CCV trực thuộc Đảng bộ khối CQDC Đảng
34/HCCV
V/v xử lý tình trạng cho thuê thẻ hành nghề Công chứng viên trên địa bàn TP. Cần Thơ
Thông báo mẫu chữ ký, chức danh và con d
Giới thiệu mẫu chữ ký, chức danh và con dấu Hiệp hội CCV Việt Nam
Quyết định số 1621/QĐ-BTP
V/v phê duyệt Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam
Mẫu đơn
Đơn đề nghị xóa tên
Hướng dẫn thủ tục xóa tên
Thủ tục đề nghị xóa tên
Mẫu đơn
Bản cam kết
Đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Cuối

Văn bản pháp luật

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện trang thông tin điện tử hội công chứng viên thành phố Cần Thơ như thế nào?