TỔ CHỨC BỘ MÁY

I) BAN CHẤP HÀNH HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN:
1. Ông Nguyễn Thanh Đình - Chủ tịch
2. Ông Cao Thanh Tùng - Phó chủ tịch
3. Ông Võ Quốc Khánh - Phó chủ tịch
4. Bà Nguyễn Hồng Ái Anh - Ủy viên 
5. Ông Đỗ Như Phương - Ủy viên
6. Ông Nguyễn Hoài Thanh - Ủy viên
7. Ông Trịnh Văn Tâm - Ủy viên

II) CÁC BAN, HỘI ĐỒNG THUỘC HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN:

1. Hội đồng khen thưởng, kỷ luật:
 •  Ông Cao Thanh Tùng – Chủ nhiệm                                                                  
 •  Ông Trần Mộng Hùng – Phó chủ nhiệm
 •  Bà Nguyễn Hồng Ái Anh – Thành viên
2. Ban Chuyên môn:
 • Ông Võ Quốc Khánh
 • Ông Đỗ Như Phương                                                                                               
3. Tài chính, đào tạo, tổ chức nhân sự                                                                                
 •  Ông Nguyễn Thanh Đình                                                           
 •  Ông Nguyễn Hoài Thanh                                                                                
 •  Ông Trịnh Văn Tâm
4. Ban phong trào, thi đua
 • Ông Cao Thanh Tùng                     
 • Bà Nguyễn Hồng Ái Anh                                                                                        

5. Ban thư ký                                                                                                               

 • Bà Nguyễn Thu Hà                                                                 

 

Số lần xem: 4546
Phản hồi
Họ tên Email
Mã an toàn captcha

Tin liên quan

Văn bản pháp luật

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện trang thông tin điện tử hội công chứng viên thành phố Cần Thơ như thế nào?