QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG TRÊN ĐIA BÀN THÀNH PHÔ CẦN THƠ


Vừa qua, ngày 20/4/2021, Hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ và Sở Tư pháp ký kết Quy chế phối hợp quản lý về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Nội dung phối hợp gồm: Phát triển đội ngũ công chứng viên, hội viên; xây dựng tổ chức hành nghề công chứng; quản lý công chứng viên, hội viên, tổ chức hành nghề công chứng và cơ sở dữ liệu công chứng; chế độ thông tin báo cáo, hội họp; giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số nội dung khác. 
Việc ký kết Quy chế phối hợp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đồng thời phát huy vai trò tự quản của Hội Công chứng viên đối với hoạt động công chứng./.

Số lần xem: 1081
Phản hồi
Họ tên Email
Mã an toàn captcha

Văn bản pháp luật

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện trang thông tin điện tử hội công chứng viên thành phố Cần Thơ như thế nào?