KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021


Ngày 25/01/2021, Hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 07/KH-HCCV về triển hoạt động năm 2021. Theo đó, thực hiện trọng tâm các công tác như: Quản lý hội viên; Giám sát chấp hành pháp luật của công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng; Bồi dưỡng nghiệp vụ và giao lưu, học tập kinh nghiệm; tác tổ chức Đại hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phối hợp với Sở Tư pháp trong công tác quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động công chứng.
Thông qua các hoạt động, nhằm phát huy vai trò tự quản của Hội công chứng viên trong quản lý hoạt động công chứng; ng cao hiệu quả hoạt động của Công chứng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển lĩnh vực công chứng trên địa bàn thành phố./.

Số lần xem: 960
Phản hồi
Họ tên Email
Mã an toàn captcha

Văn bản pháp luật

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện trang thông tin điện tử hội công chứng viên thành phố Cần Thơ như thế nào?