Giới Thiệu Chung

Các số điện thoại, đường dây nóng giải đáp về khiếu nại, tố cáo liên quan đến Công chứng Chủ tịch Hội Công chứng viên: ông Nguyễn Thanh Đình SĐT: 02923.832.213 - 0913.617.187
BAN CHẤP HÀNH HỘI Đại hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ đã bầu chọn được 07 Công chứng viên từ các tổ chức hành nghề công chứng có đủ năng lực và phẩm chất đạo đức vào Ban chấp hành Hội. Trong đó: + Chủ tịch Hội là
TẦM QUAN TRỌNG VÀ MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP HỘI Căn cứ Điều 39 Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014 được hướng dẫn tại Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ và tình hình tổ chức và hoạt động công chứn
NGÀY THÀNH LẬP HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Với mục tiêu tổng quát là xây dựng Hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ thành một tổ chức nghề nghiệp đại diện cho Công chứng viên, góp phần tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợ

Văn bản pháp luật

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện trang thông tin điện tử hội công chứng viên thành phố Cần Thơ như thế nào?