Văn phòng Công chứng Nguyễn Thanh Đình

VPCC Nguyễn Thanh Đình (được chuyển đổi từ Phòng Công chứng số 1 thành phố Cần Thơ)

Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Bích Liên

Văn phòng công chứng Tây Nam

Văn phòng công chứng Tây Đô

Khách2
Thành viên0
Hôm nay17
24h qua318
Tổng truy cập863166
Your IP3.216.79.60

Nội dung tìm:
Tổng số: 11
Số ký hiệu Trích yếu nội dung Tập tin đính kèm
Luật số: 66/2014/QH13
LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Luật số: 65/2014/QH13
LUẬT NHÀ Ở
Số: 52/2014/QH13
LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Luật số: 45/2013/QH13
LUẬT ĐẤT ĐAI
Luật số: 91/2015/QH13
BỘ LUẬT DÂN SỰ
Số: 04/2015/TT-BTP
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG
Số: 111/2017/TT-BTC
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 257/2016/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ CÔNG CHỨNG; PHÍ CHỨNG THỰC; PHÍ THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG; PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG; LỆ PHÍ CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN
Số: 06/2015/TT-BTP
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG CHỨNG
Số: 257/2016/TT-BTC
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ CÔNG CHỨNG; PHÍ CHỨNG THỰC; PHÍ THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG; PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG; LỆ PHÍ CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN
Số: 29/2015/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG CHỨNG
Số: 53/2014/QH13
Luật Công chứng 2014

Văn bản pháp luật

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện trang thông tin điện tử hội công chứng viên thành phố Cần Thơ như thế nào?
Video