--

Đại hội bất thường Hôi Công chứng viên thành phố Cần Thơ năm 2020

Vừa qua, ngày 25/7/2020 Hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội bất thường nhiệm kỳ 2015-2020 theo Hướng dẫn số 35/HHCCVVN-BTV ngày 20/11/2019 của Ban Thường vụ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam về việc triển khai thực hiện “Điều khoản chuyển tiếp” của Điều lệ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam.

 

Tham dự Đại hội có đồng chí Võ Văn Chính, Thành Ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, bà Châu Thị Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng toàn thể công chứng viên là Hội viên Hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ.


Đại Hội đã thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm Việc; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ đến 2022.

Tham gia thảo luận tại Đại hội, các hội viên Hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ đã tích cực đóng góp ý kiến về việc ban hành Nội quy Hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ. Theo đó, các hội viên đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ nhất trí tán thành việc kéo dài nhiệm kỳ của ban Chấp hành Hội công chứng viên thành phố đến năm 2022 theo Hướng dẫn số 35/HHCCVVN-BTV ngày 20/11/2019 của Ban Thường vụ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam./.

Số lần xem: 1135
Phản hồi
Họ tên Email
Mã an toàn captcha

Văn bản pháp luật

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện trang thông tin điện tử hội công chứng viên thành phố Cần Thơ như thế nào?