Kế hoạch khảo sát đánh giá về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức công chứng

Cập nhật : 04/03/2016

KẾ HOẠCH V/v khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện việc chuyển giao hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Văn bản pháp luật

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện trang thông tin điện tử hội công chứng viên thành phố Cần Thơ như thế nào?